فرهیخته گرامی: خواهشمند است قبل از تکمیل فرم موارد ذیل را مورد توجه قرار دهید:

  • انتشارات بیکران دانش با تاکید بر رعایت اصول حرفه ای و امانتداری حداکثر ظرف مدت یک ماه به پیشنهادات، رسیدگی و آمادگی خود را برای انعقاد قرار داد اعلام خواهد کرد.
  • سرمایه گذاری در چاپ و نشر آثار بر عهده انتشارات است و پس از فروش نسخ چاپ شده (برابر شمارگان) ۵ درصد از قیمت پشت جلد به عنوان حق تالیف به نویسنده پرداخت خواهد شد.
  • با هدف اهتمام بیشتر نویسندگان نو قلم به تبلیغ اثر خود، ۵۰ نسخه از اثر چاپ شده به وی فروخته می شود.
  • در برگه اول فرم درج مشخصات نویسنده/ مترجم جهت برقراری ارتباطات بعدی الزامی است.
  • در برگه دوم مشخصات اثر درج می شود و لازم است فایل نهایی کل کتاب به صورت تایپی، ویراستاری و صفحه آرایی شده و با فرمت word ارسال گردد و از ارسال بخشی از اثر به صورت ناقص خودداری گردد.
  • در صورتی که کتاب ترجمه باشد، برگه سوم فعال می شود که در آن مشخصات و فایل کتاب مرجع وارد می شود. (در صورتی که فایل کتاب در دسترس نبود، کپی کتاب مرجع از مترجم اخذ خواهد شد)
بازگشت به بالا