موضوع فعالیتها و خدمات موسسه به شرح زیر است:

  • گردآوری، تألیف، تدوین مقالات، ترجمه (غیر رسمی) متون و کتاب به زبانهای خارجی و یا بالعکس
  • انجام مطالعات و تحقیقات در موضوعات متناسب با اهداف و فعالیتهای مؤسسه و اجرای طرح های پژوهشی
  • ارائه خدمات پیمان مدیریت برای اجرای پروژه های فرهنگی هنری
  • عرضه و مبادله محصولات فرهنگی هنری دارای مجوز از قبیل: کتاب، مطبوعات، نوارهای صوتی و تصویری،
    سی دی، فیلمهای ویدیویی و اقلام رایانه ای مجاز به ویژه در زمینه های معارف اسلامی و ادبیات فارسی
  • طراحی و اجرای نظامهای اطلاع رسانی، طراحی سایت، بانکهای اطلاعاتی و یا ایجاد کتابخانه برای سازمانها و مؤسسات در زمینه های فرهنگی هنری
بازگشت به بالا